ja_mageia

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Naslovnica
Zahtjev za stavljanjem van snage Uredbe Vlade KS o načinu ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i sa posla uposlenika Ispis E-mail
Petak, 20 Listopad 2017 13:07

Dopis Sindikata Univerziteta u Sarajevu koji je upućen Vladi KS u vezi ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i sa posla uposlenika Univerziteta u Sarajevu. 

Više...
 
Stav Centralnog odbora SUNSA po pitanju novog prijedloa Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo Ispis E-mail
Petak, 28 Srpanj 2017 11:30

Sindikat Univerziteta u Sarajevu (SUNSA) ne podržava novi Prijedlog Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (Zakon), koji će se razmatrati na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo 31.07.2017. godine, iz sljedećih razloga:

1.     Novi prijedlog predmetnog Zakona se značajno razlikuje od onoga kojeg je Vlada KS povukla iz procedure na 30-toj radnoj sjednici Skupštine KS, održanoj 31.05.2017. godine. Ovaj prijedlog Zakona nije prošao javnu raspravu u formi nacrta, tako da sve zainteresirane strane nisu dobile priliku da ulože amandmane na njega. Osim što je došlo do izmjene određenih članova ranijeg prijedloga Zakona, došlo je i do promjene same forme i duha prijedloga Zakona. Zbog navedenog, potrebno je novi prijedlog Zakona vratiti u normalnu proceduru, što podrazumijeva kreiranje nacrta zakona i provođenja javne rasprave.

Više...
 
Održana Skupština Sindikata Univerziteta u Sarajevu Ispis E-mail
Utorak, 20 Lipanj 2017 12:00

Dana 19. 06. 2017. godine sa početkom u 12:30 sati u prostorijama Mašinskog fakulteta u Sarajevu, Vilsonovo šetalište br. 9, održana je Skupština Sindikata Univerziteta u Sarajevu. 

Jednoglasno je izabrano novo rukovodstvo Sindikata Univerziteta u Sarajevu: prof. dr. Jasmin Velagić (predsjednik), doc. Jasmin Terzić (zamjenik predsjednika). 

Više...
 
Novi stav Centralnog odbora SUNSA po pitanju Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo Ispis E-mail
Četvrtak, 08 Lipanj 2017 09:06

Centralni odbor Sindikata Univerziteta u Sarajevu, na svom sastanku održanom 02.06.2017. godine, ponovo je razmatrao prijedlog Zakona o Visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, nakon što je održana rasprava o ovom Zakonu u Skupštini Kantona Sarajevo dana  31.05.2017. godine i vraćen na ponovno usaglašavanje Vladi Kantona Sarajevo.

Iz tog razloga Centralni odbor Sindikata Univerziteta u Sarajevu želi da da svoje stavove na određene dijelove Zakona o visokom obrazovanju koja direktno utjeću na svakodnevni život akademskog osoblja:

1.     Prijedlog zakona o visokom obrazovanju je diskriminatoran za uposlenike Univerziteta u Sarajevu, posebno za akademsko osoblje, jer ih stavlja u neravopravan položaj u odnosu na uposlenike drugih Univerziteta na području Kantona Sarajevu. Naime, mnoge odredbe ovog zakona se isključivo odnose na uposlenike Univerziteta u Sarajevu, svrstavajući ga u posebnu kategoriju visokoškolske ustanove kao javna ustanova. Budući da se radi o Prijedlogu zakona o visokom obrazovanju u Kantonu Sarajevu, tada sve njegove odredbe trebaju jednako važiti za sve Univerzitete na području Kantona Sarajevo, bez obzira da li se radi o javnim ili privatnim Univerzitetima.

Više...
 
Zaključci CO SUNSA povodom procedura i postupaka hitnog usvajanja Pravilnika o radu na fakultetima i akademijama Ispis E-mail
Ponedjeljak, 18 Siječanj 2016 14:30

Centralni odbor Sindikata Univerziteta u Sarajevu je na svojoj sjednici dana 15.01.2016 god. razmatrao je situaciju da na fakultetima i akademijama se ubrzano vrše pripreme za hitno usvajanje Pravilnika od radu sa obrazloženjem da njegovo ne usvajanje će izazvati novčano kažnjavanje institucije i dekana.

Sindikat Univerziteta u Sarajevu ne želi da podrži ovu aktivnost koja se ogleda u dva posebna segmenta: 

  1. Prvi, krši se Zakon o radu, Zakon o visokom obrazovanju i Statut Univerziteta u Sarajevu i
  2. Drugi, prihvatanjem prijedloga da su fakulteti i akademije poslodavci zaposlenim se stvaraju uvjeti za neravnopravnost i diskriminaciju zaposlenih na jedinstvenom Univerzitetu i ugrožava njihova ekonomska i socijalan pozicija.

Kompletan dokument u pdf formatu možete preuzeti OVDJE! 

Zaključci Centralnog odbora Sindikata Univerziteta u Sarajevu (CO SUNSA)  po pitanju hitnog usvajanja Pravilnika o radu fakulteta i akademija, pored članicama Sindikata, također su upućeni na sljedeće adrese:  Upravni odbor Univerziteta u Sarajevu, Senat Univerziteta u Sarajevu, Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade KS, Skupštini KS. 

 
Odluka CO Sindikata Univerziteta u Sarajevu o povodom postupka usvajanja Pravilnika o plaćama i naknadama osoblja Ispis E-mail
Utorak, 20 Listopad 2015 13:30

Centralni odbor Sindikata Univerziteta u Sarajevu je na svojoj sjednici dana 30.09.2015 god. razmatrao postupak usvajanja Pravilnika o plaćama i naknadama osoblja od strane Senata Univerziteta u Sarajevo bez našeg konsultovanja i zaključio:

  1. Nisu usvojeni naši prijedlozi izmjena i dopuna nacrta „Jedinstveni Pravilnik o plaćama i naknadama osoblja Univerziteta u Sarajevu“ i dokumenta „Politika ugovaranja, obračuna i plaćanja nastavnika i saradnika na UNSA“.
  2. Nije omogućeno aktivno učešće Sindikata Univerziteta u  Sarajevu u procesu definiranja i usvajanja dokumenta „Jedinstveni Pravilnik o plaćama i naknadama osoblja Univerziteta u Sarajevu“, a što je po važećim zakonskim odredbama obavezno.
  3. Centralni odbor Sindikata Univerziteta u Sarajevu će pokrenuti pravni spor kod nadležnog suda protiv Univerziteta u Sarajevu zbog grubog kršenja ljudskih i statusnih prava zaposlenih na Univerzitetu i diskriminacije određenih struktura zaposlenih na Univerzitetu u Sarajevu.
OVDJE možete preuzeti pismo koje je dostavljeno Upravnom odboru i Senatu Univerziteta u Sarajevu (dana 19.10.2015. god.) u kome su definisani razlozi zašto nije prihvatljiv dokument „Jedinstveni Pravilnik o plaćama i naknadama osoblja Univerziteta u Sarajevu“.
 
Stav Sindikata Univerziteta u Sarajevu o nacrtu Pravilnika o plaćama i naknadama osoblja Ispis E-mail
Ponedjeljak, 29 Lipanj 2015 13:29

Centralni odbor sindikata Univerziteta u Sarajevu je organizovao raspravu među svojim Osnovnim organizacijama po pitanju nacrta „Jedinstveni Pravilnik o plaćama i naknadama osoblja Univerziteta u Sarajevu“ i dokumentu „Politika ugovaranja, obračuna i plaćanja nastavnika i saradnika na UNSA“. U prilogu možete preuzeti sljedeće dokumente: 

 
Dostava prijedloga i sugestija za izmjene Zakona o visokom obrazovanju Ispis E-mail
Ponedjeljak, 29 Lipanj 2015 11:00

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, dana 04.06.2015. god. uputilo je dopis Univerzitetu u Sarajevu po pitanju dostave prijedloga i sugestija za izmjene Zakona o visokom obrazovanju (dopis možete preuzeti OVDJE).  Zbog veoma kratkog vremena, mole se članovi Sindikata SUNSA i zaposleni na Univerzitetu u Sarajevu da prouče Zakon o visokom obrazovanju (Prečišćen tekst) i da dostavite svoje primjedbe i prijedloge amandmana Sindikalnim organizacijama na vašem Fakultetu/Akademiji ili Centralnom odboru Sindikata Univerziteta u Sarajevu do 08.07.2015. godine. 

 
Nacrt Kolektivnog ugovora za djelatnost visokog obrazovanja na Univerzitetu u Sarajevu Ispis E-mail
Utorak, 03 Veljača 2015 14:17

Centralni odbor Sindikata Univerziteta u Sarajevu je na svojoj sjednici od 14,01.2014 god. usvojio je nacrtu Kolektivnog ugovora. Pri izradi nacrta Kolektivnog ugovora težište je bilo usmjereno na identifikaciji ključnih elementa koji ugrožavaju dalji razvoj Univerziteta u Sarajevu i svih uposlenika. Dostavljam Vam Nacrt Kolektivnog ugovora radi daljih aktivnosti.

Više...
 

PrijavaTrenutno aktivnih Gostiju: 1